Hej!

Jag intresserar mig för det goda arbetet och hur vi människor kan försöka odla fram mer av nyfikenhet, skapande och innovativa lösningar på mänsklighetens problem samtidigt som vi som individer också ska ha tid och kraft kvar till djupa relationer och en meningsfull fritid. Detta intresse tar sig skiftande former över tid. Just nu är jag doktorand inom arbetsvetenskap på institutionen för Industriell ekonomi & organisation på KTH. Jag håller på med färdigställandet av min avhandling om medarbetares självledarskap ur olika perspektiv (redan nu kan du läsa samtliga fyra papers från avhandlingen här nedan) och skriver en populärvetenskaplig bok på samma tema men med mer av ett individperspektiv. Tidigare jobbade jag som forskningsassistent på Stockholms Universitet i ett projekt där vi undersökt organisationsförändringar & transfer av kunskap till nya sammanhang.

Jag har flera års erfarenhet av undervisning och kursansvar, inklusive arbetsledning i tillämpliga fall, för studenter på KTH och på Södertörn, professional education, samt handledning av uppsatser. Jag har undervisat i arbets- och organisationspsykologi, teamarbete, ledarskap, HRM och enkätmetodik.

Vetenskapliga publikationer

  1. Bäcklander, G. (2019). To see or not to see: Importance of sensemaking in employee self-direction. Nordic Journal of Working Life Studies, in press.

  2. Bäcklander, G. (2019). Doing complexity leadership theory: How agile coaches at Spotify practise enabling leadership. Creativity and Innovation Management, 28(1), 42-60. DOI: 10.1111/caim.12303

  3. Bäcklander, G., Rosengren, C., Lid Falkman, L., Stenfors, C., Seddigh, A., Osika, W. and Stenström, E. (2019). Navigating the Activity Based Working Environment – Relationships of Self-Leadership, Autonomy and Information Richness with Cognitive Stress and Performance. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 4(1), p.1. DOI: 10.16993/sjwop.5

  4. Bäcklander, G., Rosengren, C., & Kaulio, M. (2018). Managing Intensity in Knowledge Work: Self-Leadership Practices among Danish Management Consultants. Journal of Management & Organization, 1-19. DOI: 10.1017/jmo.2018.64

gisela_profil-2.jpg
Organizations should be more like the internet - self-organized around meaning, easily hackable and fun.