gisela_profil-2.jpg

Hej!

Jag intresserar mig för det goda arbetet och hur vi människor kan försöka odla fram mer av nyfikenhet, skapande och innovativa lösningar på mänsklighetens problem samtidigt som vi som individer också ska ha tid och kraft kvar till djupa relationer och en meningsfull fritid. Detta intresse tar sig skiftande former över tid. Just nu är jag doktorand inom arbetsvetenskap på institutionen för Industriell ekonomi & organisation på KTH. Tidigare jobbade jag som forskningsassistent på Stockholms Universitet i ett projekt där vi undersökt organisationsförändringar & transfer av kunskap till nya sammanhang.

Jag gillar att tänka, skriva och bygga (framförallt system, idéer, koncept). Min största drivkraft är dock att förstå. Jag älskar att dela med mig av det jag lärt mig och jag älskar att lära mig nytt. Ny teknik hjälper mig hålla ordning på det jag lär mig och att arbeta tillsammans med människor på nya sätt. Jag korspollinerar gärna och har sällan upplevt att jag inte har nytta av i princip allt jag kan i de nya saker jag tar mig för.

Organizations should be more like the internet - self-organized around meaning, easily hackable and fun.

Jag har skrivit en examensuppsats om vad som främjar innovativt beteende i medarbetare, den får man gärna läsa här, eller så kan man se en av huvudpoängerna i Preziform istället. 

Det jag är mest intresserad av är innovationskultur, självorganiserande grupper och organisatoriskt lärande, samt system som stödjer detta.

Ett sidointresse jag nyligen börjat utveckla är statistisk programmering, där jag använder mig av R och Python för att jobba med data.

Jag tycker mycket om att dela med mig av kunskap genom att skriva och tala. I april 2010 anordnade jag en liten konferens på temat “Jobb 2.0” under TEDx-licensen, som jag också faciliterade. Besök gärna hemsidan som också ger en god bild av vad jag tycker är roligast i världen (jobba med idéer!). Eller läs Personal & Ledarskaps artikel om oss.

På konferensen Geek Girl Meetup höll jag 2010 en session om Personal Knowledge Management och att blogga för eget lärande, läs mer om det & vad åhörarna tyckte här. I maj 2011 var temat Spel! och jag höll en välbesökt workshop om hur vi kan "hacka" våra jobb, levla upp och kanske med hjälp av lite gamification göra tråkiga jobb roligare. Läs presentationen här.