Enkel excelformel för betygssättning

En enkel excelformel för att översätta tentapoäng till betyg!

excel_betyg_gif.gif
=OMRTOM(G3); "saknas"; OM(G3>42,5; "A"; OM(G3>36,5; "B"; OM(G3>30,5; "C"; OM(G3>25,5; "D"; OM(G3>21,5; "E"; OM(G3>18,5; "Fx"; "F")))))))

I ovan fall skrivs tentapoängen in i kolumn G med start i G3. De olika siffrorna representerar betygsgränser. Först görs en koll (ÄRTOM()) om rutan är tom, då ska “saknas” anges istället för att räknas som 0, dvs, studenten har inget tentaresultat. Därefter följer nästlade OM-koller på betygsgränserna i fallande ordning. Känner att det borde finnas ett mer elegant sätt att lösa detta på men för mina syften fungerade detta och att lista ut ett bättre sätt skulle tagit onödig tid när jag hade en lösning som fungerade.