stress

Medverkar i P3 spel Dokumentär om spelbranschens arbetsvillkor och ledning

Nyligen blev jag intervjuad av Jimmy Håkansson till den här dokumentären om arbetsvillkor och ledning i spelbranschen. Det är förstås flera medverkande! Jag pratar bland annat om romantiseringen av extremt övertidsarbete, branschens likheter och idiosynkrasier med andra sorters verksamhet, effekter av långvarig stress med mera.

jimmy_h_p3.PNG

Lyssna nu! https://sverigesradio.se/avsnitt/1370237

Vad som tyvärr inte kom med så mycket men som vi pratade om är också hur företag kan försöka förklä påtvingat arbete som “frivilligt” men med mer eller mindre outtalade hot om att man då visat sig illojal eller omotiverad, att företaget ska konka, eller whatever.